Nyt medlem

Man kan blive medlem af Grundejerforeningen Solvang, såfremt man bor i Solvangskvarteret på en af følgende veje:

Solvangsvej
Bøgevej
Egevej
Elmevej
Hasselvej
Pilevej
Poppelvej

Det koster 100 kr. årligt pr. husstand at være medlem.

Beløbets størrelse bliver fastsat hvert år på grundejerforeningens generalforsamling.

Kontingent kan indbetales til konto 5326 0324831 senest 31. maj.

 

276